Uddannelse

Planlagte kurser

Obs! Vi har bla. planlagt et kursus i oldnordisk
Se : Aktivitetskalender

Goderingen stræber efter:

Goderingens uddannelse skal sigte på at give folk et solidt teologisk grundlag. Det skal gøre 'eleven' bedre til at kunne gøre sig sine egne teologiske overvejelser. Ikke mindst skal det give den Asetro en bedre ballast til at udtale sig offentligt. Det både i forhold til journalister, politikere og i diskussioner med andre religioners gejstlige.

Blótsforretteruddannelsen vil ikke nødvendigvis være en forudsætning for at aflægge prøven. Principielt kan en aspirant tilegne sig den fornødne viden uafhængigt af Goderingen. Uddannelsens formål på er at udveksle viden mellem Goder/Gydjer. Dette vil foregå både ved selvstudium, og i form af studiekredse om emner som Edda kundskab, blótsforrettelse, oldnordisk og mange andre nyttige ting.

Goderingen skelner mellem to typer af godeaspiranter. Udefra kommende og interne. Interne oplæres i de individuelle godeords godekreds. De i godekredsen, som allerede er goder, har en forpligtelse til at bistå godeaspiranten i dennes oplæring. Udefra kommende godeaspiranter kan være allerede fungerende Goder i andre Godeord, eller personer, som på anden vis har skaffet sig den fornødne viden eller erfaringer, evt. ved selvstudium at have tilegnet sig Goderingens uddannelsesmateriale.
NB! Det er ikke nøvendigt at være medlem i nogen blótgruppe eller have nogen erfaring med blótsforrettelse for at deltage på Goderingens kurser. Alle interesserede er velkomne!