Goderingen

Goderingen er et uddannelses- og samarbejds-fællesskab af kultforrettere i det Danske Asetromiljø.
Goderingens formål er at udveksle viden mellem Goder/Gydjer ved blandt andet at forestå en blótsforretter-uddannelse.
Goderingen opfatter sig som den teologiske del af et godkendt trossamfund, der skal sørge for en kontinuerlig forsyning af kompetente kultforrettere.
Goderingens mål er at skabe og vedligeholde en hedensk teologisk intelligensia, med viden om de gamle skrifter og traditioner, som udgør Asetroens trosgrundlag. En intelligensia der vil kunne måle sig med de journalister, politikere, andre religioners gejstlige og akademikere, der ytrer sig i den offentlige debat.

Goderingen vil søge at fremme kvaliteten i Asetromiljøet ved at afholde en prøve af vordende kultforrettere. Denne prøve et kvalitetsstempel, som giver Godeord og blótgrupper vished for, at en bestået blótsforretter virkelig ér Asetro og forstår at formidle dens indhold ved et blót. Det enkelte Godeord afgør selv om de vil gøre Goderingens prøve obligatorisk ved deres valg af kultforrettere.

På længere sigt har Goderingen ambitioner om udgivelse af en komplet samling af Eddaskrifter i original og nyoversættelse. Vel at mærke en nyoversættelse, der ikke er farvet af kristne oversættere.

Goderingen søger at lægge sin praksis så tæt op ad traditionen og den historiske Asetro som muligt. Den tradition, der er overleveret gennem den oldnordiske middelalder-litteratur og optegnet folketro. Det gør vi fordi det er den mindste fællesnævner. Hvis folk hjemme i deres egne blótgrupper ønsker en mere esoterisk tilgangsvinkel eller en mere jordnær folketro-variant, er det helt op til dem selv.

Organisering:
Goderingen er et samarbejde mellem Blótgrupper, - eller Godeord, som det hed i gamle dage. Det er et samarbejde der tager udgangspunkt i Asetroens frihedstraditioner, både i forhold til teologi og administrativ selvforvaltning. Vi har et fælles trosgrundlag, som alle Asetro i grunden kunne skrive under på.
Goderingens medlemmer er de medvirkende Godeords valgte Goder, der kan bestå Goderingens prøve. Hvordan Blótgrupperne udvælger de, der skal med, er der ingen, der blander sig i. Om de vil benytte sig af kampvalg, eller de sender alle de, der har lyst til at deltage, står dem frit for.

Vi har ikke noget traditionelt hierarki. Vi har fks. ingen Alsherjarsgode eller lignende. Goderingen er opdelt i arbejdsgrupper, (projektgrupper om man vil) med klart definerede kompetencer, der afbalancerer hinanden. Faste udvalg er: Uddannelsesudvalget, Eksaminationsgruppen, Ceremonigruppen, Udvalget for udgivelse af eddaskrifter, og Pressegruppen.

Udgifter i forbindelse med Goderingens aktiviteter finansieres ved bidrag fra de enkelte godeord samt ved brugerbetaling.